Een sterk merk steunt op een communicatieplan

Communicatieplan opstellen

Een communicatieplan hebben is handig als je een website wilt ontwikkelen of een sterk merk wilt opbouwen.

 

Wat is communicatie?

Communicatie bestaat uit vier elementen: een zender, een boodschap, een ontvanger en ruis. Het vierde element vermindert de kans dat een boodschap overkomt bij de ontvanger zoals de zender dat had gepland. Door terugkoppeling van de boodschap waarbij de ontvanger vervolgens zender wordt (een dialoog ipv een monoloog), kan de ruis zoveel mogelijk beperkt worden.

Communicatie is meestal gericht op verandering. De zender verwacht een actie of reactie van de ontvanger. Daardoor is communicatie gebaseerd op twee vragen:
1. waarom stuurt de verzender deze boodschap?
2. wat verwacht de verzender van de ontvanger?

In alles wat een persoon, merk of organisatie doet en is, heeft communicatie een sleutelpositie. Daarom is het hebben van een communicatieplan meer dan handig als je een website wilt ontwikkelen of een sterk merk wilt opbouwen.

De communicatie rondom een merk of via een website is een doorlopend proces gericht op verbetering van de efectiviteit en efficiëntie en op de vermindering van ruis.

 


Een communicatieplan bestaat uit drie delen:

• De analyse van de huidige situatie en de formulering van een doelstelling
• Het plan van aanpak
• De evaluatie en bijsturing

 

Het eerste deel van het communicatieplan, de analyse van de huidige situatie houdt in:
• Wie zijn we?
• Wat doen we?
• Wat kunnen we?
• Wat willen we?
• Waar ondervinden we ruis?
Na de analyse van de interne en externe situatie volgt het formuleren van een doelstelling en opties.
Vind je het moeilijk om deze vragen te beantwoorden? Probeer dan eens de vragen om te keren naar ‘wie zijn we niet?’ etc.

 

Het tweede deel van het communicatieplan, het plan van aanpak, werkt (een van) de opties uit en beantwoordt de vragen:
• Wat gaan we doen?
• Waarom gaan we dat doen?
• Wanneer gaan we dat doen?
• Waar gaan we dat doen?
• Voor wie gaan we dat doen?
• En hoe gaan we dat doen?
Net als bij het eerste deel kan het inzicht geven door te vragen ‘wat gaan we niet doen?’ etc.

 

Het derde deel van het communicatieplan, de evaluatie en bijsturing, is een herhaling van het eerste deel en is gebaseerd op de vragen:
• Wat werkt?
• Wat werkt niet?
• Wat kan er verbeterd worden en hoe?

 
 


 

 
  • Een sterk merk werkt vanuit zijn kern sterk merk succesEen merk gaat over gevoelens en beleving. Een sterk merk bouwen is het creëren van een oprechte beleving die in alle details klopt en werkt vanuit de kern. Iedereen kent voorbeelden van merken die als ‘gemaakt’ overkomen. Zo’n merk is niet vanuit de kern opgebouwd. Lees verder

 

 

Leave a Reply